wolna

WINDYKACJA FIRM Sp. z o.o.

  • www.windykacjafirm.pl

3000,00 PLN

Cena przy zmianie nazwy i domeny / price when changing name and domain

20000,00 PLN

Cena z nazwą i domeną / price with name and domain
  • 2020-06-26

    Data rejestracji /
    Date of first registration
  • Warszawa

    Siedziba
  • 0000847282

    KRS /
    Number of National Court Register
  • 5252827061

    NIP /
    Tax identification number
  • Możliwość rejestracji/ Possibility of registration

    Zgłoszenie VAT /
    VAT registration
  • Możliwość rejestracji/ Possibility of registration

    Zgłoszenie VAT EU /
    VAT UE registration
  • Brak

    Rachunek bankowy /
    Banking account

Opis

Nazwa spółki sugeruje jaka jest główna działalność spółki. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. Domena o tożsamej nazwie www.windykacjafirm.pl ułatwi szybką rozpoznawalność marki i zapamiętanie jej nazwy.

Informacje

Spółka gotowa do działania. Gwarancja czystości spółki.

Symbol PKD

Najedź na wybrany kod żeby zobaczyć opis

  • PKD 41

    ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

  • PKD 42

    ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

  • PKD 43

    ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

  • PKD 45

    HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • PKD 46

    HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

  • PKD 47

    HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

  • PKD 49

    TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

  • PKD 52

    MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

  • PKD 56

    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

  • PKD 58

    DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

  • PKD 62

    DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

  • PKD 66.19.Z

    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

  • PKD 69

    DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

  • PKD 70

    DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

  • PKD 71

    DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

  • PKD 72

    BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

  • PKD 73

    REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

  • PKD 74

    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

  • PKD 77

    WYNAJEM I DZIERŻAWA

  • PKD 82

    DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • PKD 85

    EDUKACJA

Kontakt

zede@zede.pl

509 506 506

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =