Księgowość


Pełna księgowość


Oferujemy klientom współpracę w zakresie tzw. pełnej księgowości. To najbardziej zaawansowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Służy przede wszystkim do kontrolowania, analizowania i informowania na temat sytuacji firmy na przestrzeni określonego czasu. Jej celem jest nie tylko obliczanie podatku, ale przede wszystkim stworzenie pełnego obrazu finansów danej firmy. Podmioty, które mają obowiązek prowadzić taką księgowość lub ją wybrały, muszą przedstawiać w sposób jasny i rzetelny swoją sytuację finansową oraz majątkową.
 

Ze swojej strony zajmujemy się m.in.

 • dekretacją

  oceną dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym

 • opracowywaniem

  długofalowej polityki rachunkowości

 • sporządzaniem

  zestawień obrotów i sald różnego rodzaju

 • prowadzeniem

  ksiąg rachunkowych i ich ewentualnym zamykaniem

 • sporządzaniem

  rocznych sprawozdań finansowych

 • wyliczaniem

  zobowiązań podatkowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych

 • rozliczaniem

  transakcji wewnątrz unijnych

 • sporządzaniem

  ewidencji dla celów podatku VAT

 • prowadzeniem

  ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych

 • dokonywaniem

  odpisów amortyzacyjnych

Pełna księgowość:
Sp. z o.o., Stowarzyszenia, Fundacje
Pakiet START Pakiet OPTI Pakiet PRO Pakiet MAXI

350 zł

od 500 zł

od 1000 zł cena ustalana indywidualnie

 do 15 dokumentów
księgowych

do 25 dokumentów
księgowych

do 100 dokumentów
księgowych
powyżej 500 dokumentów
księgowych
każde następne 10
dokumentów 100 zł
każde następne 10
dokumentów 65 zł
każde następne 10
dokumentów 60 zł
cena ustalana indywidualnie
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa
Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506
Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506
Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506
Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506
    Najczęściej wybierany
przez naszych Klientów
 
Pakiet START - ceny obowiązują przez pierwsze 3 miesiące współpracy.
Pakiet OPTI - pakiet dla małych i średnich spółek, dający stablizację ceny obsługi księgowej.
Pakiet MAXI - pakiet stworzony dla większych spółek.


Pakiety księgowe, które oferujemy Państwu pozwolą zoptymalizować wydatki na księgowość. Chcąc zadbać o przejrzystość zasad naliczania liczby dokumentów przypominamy, że na liczbę dokumentów składają się: faktury sprzedaży, faktury zakupu, paragony, raporty z kas fiskalnych, rachunki, delegacje a także dowody wewnętrzne, czyli np. amortyzacja, lista płac, składki na ubezpieczenie społeczne właściciela. Dodatkowo w przypadku pełnej księgowości na liczbę dokumentów księgowych składają się także wyciągi bankowe (jedna strona wyciągu jest liczona jako jeden dokument księgowy).


W przypadku organizacji pozarządowych prowadzimy także księgi handlowe.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów KPiR

Zajmujemy się podatkowymi księgami przychodów i rozchodów KPiR. To obowiązkowa forma ewidencjonowania działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne (jednoosobowe działalności gospodarcze) lub spółki cywilne, jawne i partnerskie, o ile ich właścicielami są osoby fizyczne, a przychody netto z tytułu sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki). Dodatkowo KPiR prowadzić muszą m.in. armatorzy, osoby wykonujące działalność w formie agencji i umów zlecenia czy osoby duchowne, które nie korzystają ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów stanowią podstawę do określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W ramach ich prowadzenia zajmujemy się m.in.:

 1. dekretacją

  oceną dokumentów księgowych w zakresie prawa podatkowego

 2. weryfikowaniem

  dokumentacji

 3. sporządzaniem

  ewidencji dla celów podatku VAT

 4. rozliczaniem

  transakcji wewnątrz unijnych

 5. wyliczaniem

  zobowiązań podatkowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych

 6. prowadzeniem

  obsługi kadrowo-płacowej

 7. prowadzeniem

  ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych

 8. prowadzeniem

  ewidencji wyposażeniaUproszczona księgowość:
Książka przychodów i rozchodów, RyczałtPakiet Tax10 Start Pakiet Tax20 Pakiet Tax100 Pakiet Tax500+
od 100 zł od 200 zł od 400 zł cena ustalana indywidualnie
do 10 dokumentów do 20 dokumentów do 100 dokumentów powyżej 500 dokumentów
każde następne 10 dokumentów -
45 zł
każde następne 10 dokumentów -
35 zł
każde następne 10 dokumentów -
30 zł
cena ustalana indywidualnie
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Aplikacja mobilna eTaxform
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Program Fakturownia.pl
w cenie obsługi
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Obsługa kadrowo-płacowa
45 zł za 1 pracownika
Kadry dla właściciela
w cenie obsługi
Kadry dla właściciela
w cenie obsługi
Kadry dla właściciela
w cenie obsługi
Kadry dla właściciela
w cenie obsługi
Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa Dedykowana księgowa

Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506

Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506

Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506

Napisz lub zadzwoń
biuro@taxform.pl
509 506 506

  Najczęściej wybierany
przez naszych Klientów
   
Pakiet TAX10 Start - dla nowopowostałych firm (otwarcie firmy maj, czerwiec, lipiec 2020 roku i obowiązuje tylko w tych 3 miesiącach).
Pakiet TAX20 - dedytkowany jest większości Przedsiębiorców, ktorych liczba dokumentów księgowych kształtuje się od 1 do 499 dokumentów miesięcznie.
Pakiet TAX100 - pakiet dla działalnosci gospodarczych, najczęściej wybierany przez średniej wielkości firmy.
Pakiet TAX500+ - stworzony dla firm, które generują od 500 dokumentów księgowych miesięcznie.

 

Pakiety księgowe, które oferujemy Państwu pozwolą zoptymalizować wydatki na księgowość. Chcąc zadbać o przejrzystość zasad naliczania liczby dokumentów przypominamy, że na liczbę dokumentów składają się: faktury sprzedaży, faktury zakupu, paragony, raporty z kas fiskalnych, rachunki, delegacje a także dowody wewnętrzne, czyli np. amortyzacja, lista płac, składki na ubezpieczenie społeczne właściciela. 


 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =